Työkaluja elokuva­kasvatukseen

Elokuvakasvatus kehittää lasten ja nuorten audiovisuaalista ajattelua ja itseilmaisun, tiedon välittämisen sekä ympäristön havainnoimisen taitoja.

Metkan elokuvakasvatuksen oppimateriaaleissa yhdistyvät elokuvien katsominen, analysointi sekä luovan työskentelyn prosessit. Oppiminen tapahtuu itse tekemisen, oivaltamisen ja elämyksellisyyden kautta.

Lisää Metkan mediakasvatuksen oppimateriaaleja löydät osoitteesta mediametka.fi/opetusmateriaalit.

Videosarja oman elokuvan tekemisen tueksi

Tutustu tämän videosarjan avulla elokuvan tekemisen vaiheeseen. Lyhyet videot sopivat sekä itsenäisen työskentelyn tueksi että kouluopetukseen.

Sarjan on toteuttanut mediatuottaja Okko Tamminen.